Wednesday, September 9, 2009

Lëshimi i një dëshmie trashëgimie

Çfarë është?
Dëshmia e trashëgimisë është një dokument që i kalon fëmijëve apo trashëgimtarëve të tjerë pasurinë e prindërve apo trashëgimlënësve të tjerë që kanë vdekur. Dëshmia e trashëgimisë nuk jep automatikisht pasurinë e trashëguar por është dokumenti bazë që paraqitet në zyrën e rregjistrimit të pasurive të paluajtëshme apo në banka për të transferuar pronat apo paratë e trashëguara.
Me anë të dëshmisë së trashëgimisë përcaktohen personat që do të trashëgojnë personin e vdekur. Pra personat të cilët do të marin pasurinë e personit të vdekur dhe të cilët do të përgjigjen për detyrimet që kishte në kohën e gjalljes së tij.
Dëshmia e trashëgimisë lëshohet nga gjykata ku ka pasur vendbanimin e fundit të trashëgimlënësi (personi i vdekur). Kërkesa për lëshimin e dëshmisë së trashëgimisë mund të bëhet vetëm nga personat të cilët kanë interes (trashëgimtarët).
Nuk ka afat për kërkimin e dëshmisë së trashëgimisë. Ajo mund të kërkohet edhe për persona që kanë vdekur prej dy brezash.
Dokumentet që nevojiten
Certifikatë vdekje e trashëgimlënësit (personit të vdekur për te cilin kërkohet të çelet trashëgimi)
Certifikatë lindje për secilin nga trashëgimtarët (fëmijët, gruan, prindërit etj)
Certifikatë familjare e familjes së trashëgimlënësit.
Procedurat
Kërkesa për lëshimin e dëshmisë së trashëgimisë duhet të paraqitet në kryesekretarinë e gjykatës kompetente ku duhet të paguani 200 lekë. Më pas hidhet shorti që cakton gjyqtarin që do të gjykojë kërkesën. (Zakonisht kërkon një javë). Duhet të vini adresën e saktë në kërkesë që gjykata t'ju njoftojë, por mund të interesoheni edhe vetë në gjykatë për datën dhe orën. Në datën e caktuar kërkuesi do të paraqitet në gjykatë me një dokument identifikimi dhe me dokumentat e mësipërm dhe do të kërkojë lëshimin e dëshmisë së trashëgimisë. Normalisht nëse i keni të gjithë dokumentat në fund të seancës gjykata do të dalë me një vendim për kërkesën tuaj. Dëshmia e Trashëgimisë kërkon zakonisht vetëm një seancë. Pas 15 ditëve nga marrja e vendimit, vendimi merr formë të prerë dhe ju do të paraqiteni për të marrë një kopje të vendimit.
Pas kësaj mund të pretendoni trashëgiminë (në rastin e pronave të paluajtëshme duke dorëzuar kërkesën dhe një kopje të vendimit në Zyrën e Rregjistrimit të Pronave të Paluajtëshme si dhe pranë bankave, kur bëhet fjalë për depozita). Një procedurë të tillë ligjore mund të kryhet edhe nga personat pa arsim në Jurisprudencë. Punësimi i një avokati nuk vlerësohet i domosdoshëm.

8 comments:

Anonymous said...

flm per trajtimet e hollesishme

ori80 said...

nese njeri nga trashegimtaret ndodhet jashte vendit a eshte e nevojshme te vije patjeter per te ndjekur procedurat ne gjykate?
a mund te beje nje prokure ne vendin ku jeton dhe te njihet si e vlefshme edhe ketu?
faleminderit

Dorina Zhupa said...

Pershendetje Ori,

Leshimin e deshmise se trashegimise mund ta kerkoje dhe vetem nje prej trashegimtareve. Pra, nuk kerkohet qe te jene te gjithe e per rrjedhoje nuk ka nevoje te leshohet prokure.

Anonymous said...

A mund te na njoftoni cfare ndodh ne rast se njeri nga trashegimtaret nuk paraqitet per me shume se 1 vit?? faktikisht ish bashkeshortja e te vdekurit e cila ka braktisur strehen pas vdekjes se trashegimlenesit dhe eshte ri-martuar!! nuk paraqitet as per mohim dhe as per pohim pasurie...cfare ndodh ne kete rast..diqjen edhe trashegimtaret e tjere ( nena dhe motra e trashegimlenesit)??

Anonymous said...

a mund te na njoftoni se cfare ndodh ne rast se njeri nga trashegimtaret nuk paraqitet (faktikish ish bashkeshortja e trashegimlenesit e cila ka braktisur strehen pas vdekjes se trashegimlenesit dhe eshte ri-martuar, nuk paraqitet per me shume se 1 vit as per pohim as per mohim pasurie!. Cfare ndodh ne kete rast! eshte absurde te digjen edhe trashegimtaret e tjere, nena dhe motra e trashegimlenesit!!

Dorina Zhupa said...

Pershendetje,

Fakti se nje nga trashegimtaret nuk paraqitet nuk e pengon leshimin e deshmise se trashegimise. Pra, vajza (pasi vetem ajo dhe bashkeshortja e trashegojne trashegimlenesin) mund te beje kerkese per leshimin e deshmise se trashegimise. Pra, nuk ka nevoje te jete dhe bashkeshortja e trashegimlenesit ne momentin qe leshohet deshmia e trashegimise. Kujdes, tashme deshmia e trashegimise leshohet nga noteri dhe jo me nga gjykata. Ato dokumente qe une kam shkruar (certifikatat) do i paraqisni para nje noteri dhe ai do leshoje deshmine e trashegimise.

Anonymous said...

Faleminderit per pergjigjen Dorina...Ate qe nujk theksova eshte se fajktikisht deshmia eshte leshuar (nga Gjykata) problemi eshte se ish-bashkeshortjka nuk paraqitet (ne Ministri) per te pretenduar (marre)pjesen e saj ( qe gabimisht i jep ligji, sipas mendimit tim!!)Ne kete rast shteti duhet ti jape pjesen qe i tajkon nenes, dhe me pjesen e ish-baskeshortes cfare ndodh?? trashegimlenesi nuk ka lene femije!!
Ose per ta bere me te thjeshte...kur njeri nga trashegimtaret nuk paraqitet per te pretenduar (marre) pjesen qe i jep ligji(sipas deshmise) cfare ndodh, a marrin trashegimtaret e tjere sipas ligjit pjesen e tyre apo pengohet gjithe procedura??
Faleminderit

Anonymous said...

Mirembrema,
Do t'ju lutesha te me sqaroni nje gje : Koha e celjes se trashegimise, konsiderohet ajo kur vdes trashegimlenesi, apo kur behet deshmia e trashegimise. Ligji thote qe " trashegimia celet kur vdes trashegimlenesi", dhe me pas "trashegimia rregullohet sipas ligjit te kohes kur eshte celur". Ne rast se personi ka vdekur ne kohen kur ka qene ne fuqi Kodi i vitit 1929, ndersa deshmia e trashegimise eshte pas viteve 90', cili ligj duhet zbatuar. Dihet qe ne keta dy kode trashegimia eshte e ndryshme.

Me respekt
R.T